Sommerkafé i Skippergården: 22..6.-18.8.

- Bli med i Eldhuset!: Følgende dager i juli: 11., 12., 18., 20., 21., 24. og 25.7.
Eldhuset arrangement
- Åpning av Saltdalselva: 14.7.-15.9.

- Seminar i forbindelse med villaksens år: 14.8.-16.8.
  Kenneth Bruvik kommer - kommer du?

Kenneth Bruvik

- Kvernsteinsmarsjen 2019: 25.8.

Tradisjonsmatdagan: 26.10.-27.10.