Lokal- og tradisjonsmat i ny sommerkafé

I fellesskap sendte Nordneskroa og Nordlandsmuseet ut følgende pressemelding 23. mai 2019.

Nordlandsmuseet og Nordneskroa har inngått et samarbeid for drift av sommerkafé i Skippergården.

Sommerkafeen vil følge Nordlandsmuseets åpningstider på Saltdal bygdetun i perioden:
22. juni til og med 18. august fra tirsdag til søndag fra kl. 10-16.

Nordneskroa ønsker å prøve ut kafédrift ved Saltdal bygdetun, etter eget konsept, med lokal- og tradisjonsmat. Nordlandsmuseet kan på sin side fokusere på den museale virksomheten. Målet er at begge parter får en positiv effekt av dette samarbeidet.

Det er Lisa Grimstad fra Nordneskroa som vil ha ansvaret for driften av Sommerkaféen.
Lisa har siden 2011 jobbet med å utvikle «Tradisjonsmatdagan» på Nordneskroa, som i år blir arrangert for 8. gang, fra 26.-27. oktober. Vi ønsker nå å utvikle flere typer arrangement under paraplyen «Tradisjonsmat», og da passet det godt å inngå et samarbeid med Nordlandsmuséet om drift av sommerkaféen i år, som en start på dette utviklingsprosjektet.

Om kort tid vil hjemmesiden: www.tradisjonsmatdagan.no være på plass. Her vil vi legge ut informasjon om våre kommende arrangement. Under linken «Sommerkafé i Skippergården» vil vi legge ut informasjon om meny m.m. så snart dette er klart.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Saltdal bygdetun sommeren 2019!

Meny på Sommerkafeen!

Meny 18.7.19.

 

 

Aktiviteter og arrangement

Eldhuset arrangement

Sesongåpning 22. juni 2019

Saltdal Husflidslag selger sine flotte lokale produkter i Skippergården i sommer.

Husflidshjørnet på bygdetunet